Auto škola "AS-MO"

Auto škola AS-MO Mostar je auto škola koja se bavi obukom i pripremanjem vozača za polaganje ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa i polaganje ispita iz poznavanja upravljanja motornim vozilom. Auto škola posjeduje moderna i kvalitetna vozila za obuku vozača za upravljanje motornim vozilom kao i sopstvene prostorije za pripremanje kandidata za polaganje ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa. Instruktori koji vrše obuku su osobe sa dugogodišnjim iskustvom i garant su da ćete položiti vozački ispit i postati uspješan i pouzdan vozač. Obuka vozača se sastoji teoretskog i praktičnog dijela. Pod teoretskim dijelom obuke smatra se osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima. Ovaj dio obuke počinje upoznavanjem kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, sa osnovama poznavanja motornih i priključnih vozila. Nastavni čas traje 45 minuta i kandidat u toku jednog mjeseca može imati naviše četiri časa uz obavezno vođenje dnevnika. Trajanje obuke zavisi od kategorije za koju kandidat polaže. Nakon završetka obuke kandidat polaže ispit. Kandidati ovaj dio obuke prolaze u opremljenim prostorijama auto škole. Praktičnom dijelu obuke tj. obuka upravljanja motornim vozilom kandidat može pristupiti kad položi teretski dio. Obuka traje 45 minuta, a blok obuke traje 90 minuta i kandidat u toku jednog dana može imati najviše dva časa. Prva četiri časa se izvode na poligonu ili na putu sa manjom frekvencijom saobraćaja, a koji odredi organ opštine. Obuku vrše iskusni instruktori auto škole. Trajanje ovog dijela obuke je određeno obaveznim brojem časova koji ovisi o kategoriji za koju se obuka vrši. Obuka u školi se vrši na kvalitetnim i modernim automobilima. Nakon završetka obuke kandidat pristupa polaganju vozačkog ispita.

Testove za obuku teorijskog dijela može preuzeti na linkovima ispod:

Oblast I - Teorija
Oblast II - Znakovi
Oblast III - Raskrsnice

Kontaktirajte auto školu i saznajte da je više detalja o auto školi kao i o načinima plaćanja, cijenama kao i o samim detaljima obuke. Auto škola AS-MO – Kvalitet, povoljna cijena i stručnost su vaša sigurnost u uspjeh.

Jasmin Čolić: +387 61 241 195
Asim Marić: +387 61 158 421
Semir Zlomušica: +387 61 137 070UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers